nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Deponikonferanse i Molde

Deponikonferanse i Molde

  • 27.08.2020 08:58:00
Giftfritt Molde arrangerte onsdag 26. august 2020 en mini deponikonferanse i Molde. Hensikten med konferansen var å samle sentrale "deponimotstandere" for å oppdatere og informere om status i saken samt belyse aktuelle problemstillinger og saker i den videre beslutningsprosess. Denne konferansen var å anse som et lukket forum for de inviterte.
Les mer

"Deponisaken" - juridisk vurdering vedr. saksbehandling i Molde kommune

  • 26.02.2020 13:23:00
Organisasjonen Giftfritt Molde har bedt professor dr. juris Ørnulf Rasmussen om å kommentere kommuneadvokaten i Molde sitt notat i sak "Omgjøring - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand". Professor Rasmussen ser saken noe annerledes enn kommuneadvokaten. Se tilhørende sak "Pressemelding" på vår nettside.
Les mer
PRESSEMELDING

PRESSEMELDING

  • 26.02.2020 13:16:00
Organisasjonen Giftfritt Molde har sendt ut pressemelding ang. «Nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall» og «Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand» - saksbehandling Molde kommune. Vi registrerer med forundring hvilket engasjement kommunens politiske og administrative ledelse legger i å forhindre at «deponisaken» skal få en grundig behandling i vårt kommunestyre. Man henviser så vel til et notat fra kommuneadvokaten samt ulike lovparagrafer i kommuneloven i den forbindel...
Les mer
Vårt høringssvar - Ekspertutvalgets rapport

Vårt høringssvar - Ekspertutvalgets rapport

  • 20.01.2020 18:29:00
Vår organisasjon sendte den 13. januar 2020 inn sitt høringssvar til Klima- og miljødepartementet i anledning Ekspertutvalgets rapport. I hovedsak benyttet vi her anledningen til å gjenta alle ankepunkter og risikofaktorer som vi mener er knyttet til planene for et nasjonal behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand, det såkalte "giftdeponiet". Les brevet i sin helhet her.
Les mer
Senterpartiet i Molde

Senterpartiet i Molde

  • 12.09.2019 10:56:00
Det har versert rykter om at Senterpartiet har snudd i deponisaken i forbindelse med forhandlinger om ny politisk ledelse i Molde. For oss er det vanskelig å feste lit til dette da Senterpartiet har vært veldig klart og tydelig imot deponi. På bakgrunn av info vi har mottatt, står Senterpartiet fullt og helt på sine tidligere vedtak imot deponi.
Les mer
Folkemøte: Giftdeponi ved fjorden?

Folkemøte: Giftdeponi ved fjorden?

  • 30.08.2019 12:06:00
Nesset kommune har sagt JA til reguleringsplanen for det nasjonale behandlingsanlegget og deponiet for uorganisk farlig avfall på Raudsand ved Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden. 6 nabokommuner rundt Tingvollfjorden protesterer kraftig.
Les mer
Båtaksjon i Tingvoll for å vise motstand mot giftdeponi på Raudsand

Båtaksjon i Tingvoll for å vise motstand mot giftdeponi på Raudsand

  • 23.06.2019 17:30:00
Torsdag 27. juni kommer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Nordmøre. Han skal være på Tingvoll fra ca. kl. 14:30 til kl. 15:30. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta ut båter og ligge på fjorden i god tid før kl. 14:30. De som ikke har båt kan møte opp på Prestegårdskaia ved kirka. Ha gjerne med plakater!
Les mer
Innkalling til ordinært årsmøte 2019

Innkalling til ordinært årsmøte 2019

  • 18.06.2019 16:53:00
Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset". Dato: Torsdag 4. juli 2019 kl. 19:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted, 6636 Angvik I tillegg til ordinære årsmøtesaker blir det gitt en orientering om status og planer i "deponisaken" - kanskje den største miljøtrusselen i vårt område nå.
Les mer
Side1 av 10 FørstForrige [1]2345 Sist