nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.– Vi vet allerede nok til å kunne trekke en konklusjon som sier klart nei til nytt deponi på Raudsand – Orten er villig til å ofre sine egne

– Vi vet allerede nok til å kunne trekke en konklusjon som sier klart nei til nytt deponi på Raudsand – Orten er villig til å ofre sine egne

– IKKE FORHASTET: Stig O. Jacobsen, nestleder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», er bekymret for at Helge Ortens uttalelser om planene til nytt deponi på Raudsand representerer regjeringens syn på saka. Foto: Bjørn Brunvoll

Stig O. Jacobsen går kraftig ut mot Helge Orten (H) som vil avvente flere rapporter i deponisaka på Raudsand. – Vi vet allerede nok til å si klart nei.

NESSET: Forretningsmann og nestleder i aksjonsgruppa «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», Stig O. Jacobsen, er sterkt uenig med stortingsrepresentant Helge Orten.

– Jeg er skuffet, sier Jacobsen til Romsdals Budstikke.

– Orten ber om å få fakta på bordet når det allerede foreligger nok fakta.

– Ikke forhastet

Orten gikk i forrige uke ut i Romsdals Budstikke og hevdet det ville være en forhastet konklusjon om en allerede i dag sa nei til et nytt avfallsdeponi på Raudsand i Nesset. Han vil avvente utredningen om miljøkonsekvensene som er ventet i løpet av høsten.

– I vår organisasjon og andre er vi rundt 40 til 50 personer som har arbeidet hardt mot deponiet og som kjenner saka til bunns. Det vi ikke kjenner til bunns er hva som er lagret i gruvene fra før. Historisk sett har det vært kastet farlig avfall helt ukritisk, sier

Jacobsen.

– Orten underkjenner både vanlige folks og eksperters arbeid og dømmekraft.

– Det er umulig å gå inn i denne saka i full dybde og komme ut med noen annen konklusjon enn et klart nei.

– Bekymret

Det er selskapet Bergmester Raudsand AS som har laget planene for nytt deponi for farlig avfall i Nesset.

– Helge Orten har så vidt vi kjenner til vært døråpner for Bergmester Raudsand inn mot minister- og regjeringsapparatet. Det som bekymrer oss er om Ortens tankemåte representerer regjeringens holdning til saka.

Jacobsen er glad for at flere andre politikere nå sier nei til nytt deponi. Han viser blant annet til politikere lokalt i Nesset.

– Helge Orten og øvrige listetopper kan risikere å bli stående nokså alene med ønsket om å avvente flere utredninger. Orten sier han ønsker å forankre sin vurdering i en rapport som Bergmester Raudsand sjøl er ansvarlig for å få utarbeidet og betaler for. Denne skal altså avgjøre Ortens mening i saka, og ikke alt det andre grunnlaget som alt foreligger.

Nasjonalt ansvar

Helge Orten peker på at avfallet må lagres ett sted i landet og at man har et nasjonalt ansvar for å finne en sikker lagringsplass.

– Dersom de faglige vurderingene konkluderer med at avfallet kan lagres forsvarlig uten noen sikkerhetsrisiko så er det vanskelig å gå imot. Vi kan ikke uten videre si at det må lagres et annet sted, sa Orten i forrige uke.

– Oppsiktsvekkende

Jacobsen er skuffet over at dette argumentet blir brukt for å peke på Raudsand og viser til at det er totalt 12 alternativ. Han mener Orten tar et oppsiktsvekkende standpunkt.

– Orten ser ut til å være villig til å ofre egen region og egen lokalbefolkning for nasjonale hensyn. Det er det ingen andre politikere som gjør ved de andre aktuelle plassene. Der arbeider politikerne mot en slik etablering opp mot sentrale makter.

Orten svarer til Romsdals Budstikke at det ikke er aktuelt å ofre lokalbefolkningen noe sted. Verken i Nesset eller andre steder (se undersak).

Jacobsen erkjenner at det er et nasjonalt ansvar, men mener det blir feil å legge det ansvaret på Nesset.

– Det må falle på det stedet som er best egnet. Transporten av det farlige avfallet må minimeres. Det skal fraktes giftig avfall, radioaktivt avfall og syrer langs hele norskekysten om Raudsand velges.

– Det som er i ferd med å skje er at man ene og alene velger sted ut ifra minste motstands veg. I Brevik gikk 10.000 demonstranter i tog 1. mai. Det er sterke krefter.

– Historisk sett har det vært 50–70 år med forurensning i området, som enda ikke er friskmeldt. Det er ikke vanskelig å innse at befolkningen og fjorden bør skånes for ytterligere skade. Byrdene for lokalbefolkningen har vært store nok.

Kilde: rbnett.no / Lasse Tomren 28.08.17

Share