nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Molde

Organisasjonen «GIFTFRITT MOLDE» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

  • 20.06.2017 11:35:00
I sitt møte 14. juni 2016 behandlet kommunestyret uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand. Vedtaket samt forutgående innstilling fra rådmannen og økonomi- og planutvalget ble oversendt Miljødirektoratet som Sunndal kommunes høringsuttalelse. I uttalelsen inngikk også vedtak om at kommunestyret ber administrasjonen forberede en forespørsel til Riksrevisjonen om forvaltningsrevisjon av klima- og forurensingsdirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand.
Les mer
Kritisk til deponi

Kritisk til deponi

  • 16.06.2017 23:47:00
Driva 16.06.2017: Planavdelinga i fylkeskommunen meiner eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa og oppdrettsnæringa marknadsfører seg på. Både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer
Massiv motstand mot deponisøknad

Massiv motstand mot deponisøknad

  • 16.06.2017 11:11:00
Uvanleg mange har levert uttale, og dei aller fleste er negative til deponiplanen. Enda fleire uttalar er på gang; Miljødirektoratet har gitt fleire utvida frist.
Les mer
Åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset.

Åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset.

  • 24.05.2017 13:54:00
Planene om avfallsdeponi for uorganisk og farlig avfall på Rausand i Nesset er vår tids viktigste miljøsak for alle som bor og har sitt virke i kommunene rundt Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden. Møt opp på folkemøtet i Nessethallen i Eidsvåg, tirsdag 30. mai klokken 19.00.
Les mer
Side10 av 10 Først 6789[10] NesteSist