nesset-einarengdal

ArrangementÅpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset

Åpent folkemøte om planene for giftdeponi i Nesset

Planene om avfallsdeponi for uorganisk og farlig avfall på Rausand i Nesset er vår tids viktigste miljøsak for alle som bor og har sitt virke i kommunene rundt Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden.

Vårt område er ett av de vakreste naturområdene i landet. Sunndalsfjorden har status som nasjonal laksefjord. Det er sterk fremvekst av virksomheter innenfor reiseliv og grønne næringer. Regionens omdømme som reisemål og matprodusent utsettes for stor risiko om det etableres et giftdeponi i Nesset. Hvem vil satse på denne type næringsvirksomhet i nærheten av et giftdeponi?

Vår organisasjon – «Jeg ønsker meg et giftfritt Nesset» - arbeider for å stoppe deponiplanene på Rausand. Samtidig har vi fokus på opprydding etter tidligere drift. Fjorden har vært utsatt for en lang foururensingshistorie de siste 50 år. Vi ønsker ikke å bytte vårt rene miljø, arbeidsplasser innenfor reiseliv og grønne næringer eller tryggheten for fremtidige generasjoner mot noen arbeidsplasser knyttet til et giftdeponi.

Vi oppfordrer befolkningen til å engasjere seg og inviterer alle interesserte til å delta på det åpne folkemøtet i Nessethallen. Her vil styret i organisasjonen orientere om sitt syn på konsekvensene av en eventuell etablering av deponi for farlig uorganisk avfall og tilhørende virksomhet. I tillegg vil det bli innlegg fra ulik faglig ekspertise. Det vil også bli anledning til spørsmål og diskusjon.

Meld deg inn i organisasjonen.
VI TRENGER DIN STØTTE!


NESSETHALLEN i Eidsvåg
TIRSDAG 30. MAI KL. 19.00

Share


Påmelding:


*
*Tidligere arrangement

  • Recent
  • Popular
  • Tag
  • Innkalling til ordinært årsmøte 2019

    Det innkalles herved til ordinært årsmøte i organisasjonen Jeg velger meg et giftfritt Nesset. Dato: Torsdag 4. juli 2019 kl. 19:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted, 6636 Angvik I tillegg til ordin...
  • Innkalling til ordinært årsmøte 2019

    Det innkalles herved til ordinært årsmøte i organisasjonen Jeg velger meg et giftfritt Nesset. Dato: Torsdag 4. juli 2019 kl. 19:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted, 6636 Angvik I tillegg til ordin...